NEW MEMBER REGISTRATION

Register and find your life partner

You are a single step ahead to find your right choice. It's very simple and easy on ujjwalbandhan.com. Be a member of Ujjwalbandhan family.

Please read carefully below instructions before registration. (कृपया खालील माहिती जरूर वाचा.)

First Name

Middle Name

Last Name

Profile For

Gender

Date of Birth

Religion

Cast

Mobile Number

Email

Username

Choose Password

 1. वरील फॉर्मवरील सर्व माहिती भरणे जरुरी आहे. (*) मार्क केलेली माहिती जरूर भरावी...
 2. वरील माहिती भरून रजिस्टर झाल्यानंतर बायोडाटा पूर्णपणे भरणे बंधनकारक आहे.
 3. बायोडाटा पूर्णपणे भरण्यासाठी रजिस्टर झाल्यानंतर वेबसाईटच्या वरील बाजूस असलेल्या My Account किंवा Login बटनवर क्लिक करून Login व्हावे.
  Login होण्यासाठी तुम्ही दिलेला UserID किंवा Mobile No किंवा Email-ID चा वापर करू शकता. (लॉगीन होताना Password बरोबर वापरावा.)
 4. Login झाल्यानंतर Manage Profile वर क्लिक करून Basic, Personal, Family, Relative, Horoscope, Partner आणि Photo Details भरावेत.
 5. Login झाल्यानंतर संपूर्ण माहिती भरणे बंधनकारक नाही. आपल्या जवळ जेवढी माहिती असेल तेवढी भरावी.
 6. फी जमा झाल्याची खात्री संस्थेकडून झाल्यानंतर इच्छित मुलां व मुलींची माहिती वेबसाईटवर दिसेल याची नोंद असावी.(माहिती भरल्यानंतर लगेचच ती माहिती वेबसाईटवर दिसणार नाही.)
 7. रजिस्टर झाल्यानंतर Login होऊन आपले फोटो न विसरता अपलोड करावेत.
 8. ऑनलाईन किंवा संस्थेच्या खात्यावर फी जमा करण्याकरिता संस्थेचा खाते क्रमांक पुढीलप्रमाणे.
  Account Name - Ujjwala Madhukar Shinde
  Bank Name - AXIS Bank ltd.
  Branch Name - Shirdi(MH)
  Account Number - 742010100002943
  IFSC CODE - UTIB0000663
new member
new member
new member